Deze Jan Hendriks wordt in onze stamboom genoemd als een van de eerste stamvaders van de families Bremer en Hoogeveen. De diverse genealogen zijn het eens over zijn huwelijksplaats en -datum (Assen, donderdag 20 maart 1735) en over zijn begraafplaats en -datum (Hoogeveen, dinsdag 6 april 1762), maar over zijn geboortegegevens lopen de meningen uiteen. Naast de bovengenoemde Jan Hendriks staan als stamvader ook de volgende gegevens vermeld in de diverse stambomen:


Met name Jan Hendriks Bremer uit Wyckel wordt vaak genoemd als stamvader van de families Bremer en Hoogeveen in de diverse onderzoeken

We hebben de doopakte van Wyckel opgezocht, en hierin staat vermeld dat op 5 oktober 1710 in Wijckel een jongen is gedoopt met de voornaam Johannus. Hij is de zoon van Hendrik Jans en een niet genoemde moeder. Als opmerking staat vermeld dat de vader van Sondel is. Naast deze Johannus hebben we op de genoemde datum 5 oktober 1710 geen andere dopelingen gevonden met gelijkende familienamen

Gaasterland, dopen, doopjaar 1710
Dopeling: Johannus
Gedoopt op 5 oktober 1710 in Wijckel
Zoon van Hendrik Jans en niet genoemde moeder
Opm.: De vader is van Sondel

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JOHANNES
Vader   : HENDRIK JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Wijckel, doop 1649-1772Inventarisnr. : DTB 301


Kaart van Zuid-West Drenthe uit 1634. Hierop staan de kerk van Ruinen (Runen) en het plaatsje Echten afgebeeld. De plaats Hoogeveen bestaat nog niet, wel is het begin te zien van de ontginning van het veengebied ten oosten van Echten, de Echter Groote Veenen. Hier ontstaat omstreeks 1636 Hoogeveen
Akten Burgerlijke Stand
We zijn begonnen met het uitzoeken van deze stamboom omdat Annet Hoogeveen een rechtstreekse afstammeling is van Jan Hendriks Bremer. We ontdekten dat de oudste generaties de familienaam Bremer gebruiken, en dat enkele van hun afstammelingen de familienaam Hoogeveen zijn gaan voeren. Ook ontdekten we dat in de eerste generaties Hoogeveen veel schippers voorkwamen. Zij voeren met hun schepen over de rivieren en kanalen in Overijssel en Drenthe en ze staken met hun met turf beladen pramen de Zuiderzee over. De geboorte van hun kinderen werd verspreid over het land in plaatsen aan het water aangegeven, hun kinderen werden namelijk aan boord geboren. Nakomelingen van deze schippers vestigden zich in het hele land. Andere familieleden emigreren naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten en bouwen daar een nieuw bestaan op

De familienaam Hoogeveen komt in onze woonplaats Bovensmilde en de buurplaats Smilde behoorlijk veel voor, en we waren nieuwsgierig of er mogelijk banden tussen deze verschillende families Hoogeveen bestonden. Ook waren we benieuwd of de familienaam Hoogeveen iets te maken had met de plaatsnaam Hoogeveen
Het resultaat van dit onderzoek hebben we in deze website vastgelegd. We hebben de gegevens van alle mannelijke nakomelingen opgezocht en vermeld, van de vrouwelijke nakomelingen hebben we vermeld waar, wanneer en met wie ze trouwen en hoe hun kinderen heten

We begrijpen dat niet alle gegevens volledig zijn, we zijn dan ook nog steeds bezig de website aan te vullen en/of te wijzigen. Voor op- of aanmerkingen houden wij ons van harte aanbevolen, en we wensen je veel plezier bij het bekijken van de website! Heb je liever niet dat je gegevens op deze website vermeld staan, laat dit dan ook even weten. We zullen ze dan aanpassen of verwijderen

Overigens: voor zover wij het op dit moment na hebben kunnen gaan zijn alle families Hoogeveen die "op de Smilde" wonen familie van elkaar. Ze zijn afstammelingen van de drie broers Arend, Andries en Hendrik Bremer (gen. III) die aan het eind van de 18e eeuw van Hoogeveen naar Smilde vertrokken, en die daar de familienaam Hoogeveen zijn gaan gebruiken

Annet Hoogeveen
Bert Ensink
Inleiding

Ruim 300 jaar geleden, om precies te zijn op donderdag 1 december 1709, wordt in Ruinen een jongetje gedoopt met de naam Jan Hendriks. Zijn ouders heten Hendrik Jans en Albertjen Willems, en als getuige is bij de doop aanwezig ene Jantjen Willems:
Ruinen, doop-, ondertrouw-, en trouwboek (1709-1764; DTB 135), 1 december 1709, pagina 229
Gedoopt: Jan Hendriks, zoon van Hendrik Jans en Albertjen Willems. Getuige: Jantjen Willems

De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Naar onze mening is de Jan Hendriks die in Echten wordt geboren en in Ruinen gedoopt onze oudste stamvader, geografisch gezien lijkt dit het meest logisch. De echtgenote van Jan Hendriks, Anna Maria Barmtlo, wordt namelijk na het huwelijk aangenomen als lidmaat van Hoogeveen (donderdag 6 april 1738), en ook hun kinderen worden in Hoogeveen gedoopt. Na het overlijden van Anna Maria hertrouwt Jan Hendriks in 1741 in Hoogeveen met Geertruyt Arents Breider, en Jan Hendriks staat vermeld in het Haardstedenregister van het Hollandsch Rot (1742) Hij wordt op dinsdag 6 april 1762 begraven in Hoogeveen. Het lijkt er dus op dat Jan Hendriks nauwere banden onderhoudt met het Drentse Hoogeveen dan met het Friese Wyckel

In Ruinen wordt op donderdag 10 juni 1714 een meisje gedoopt met de naam Neesjen. Haar ouders heten ook Hendrik Jans en Albertjen Willems, en als getuige is nu bij de doop aanwezig ene Jentjen Harms. In de doopgegevens staat vermeld dat zij is geboren in Echten. Als zij een zusje is van onze Jan Hendriks verklaart dit dat sommige genealogen Echten noemen als zijn geboorteplaats. Kennelijk wonen de ouders in Echten en laten zij hun kinderen dopen in Ruinen. Gezien de ligging van en de verbindingsweg tussen de beide plaatsen lijkt dit ook het meeste logisch

Ruinen, doop-, ondertrouw-, en trouwboek (1709-1764; DTB 135), 10 juni 1714, pagina 251
Gedoopt: Neesjen, geboren te Echten, dochter van Hendrik Jans en Albertjen Willems. Getuige: Jentjen Harms

In Friesland ligt ook een plaats Echten, gemeente Lemsterland, net ten zuiden van het Tjeukemeer. Mogelijk ontstaat hier de verwarring met het Drentse Echten, dat bij Hoogeveen ligt?
Oudste foto waarop een familielid staat afgebeeld:
Harmannus Hoogeveen (1838-1927) en Annigje Wessemius (1837-1918)
(Collectie mevr.Eleveld-Mouw)

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Gastenboek - guestbook
Boekje Hendrik Hoogeveen
Familiefoto's
Familiewapen
Namenlijst  (Surnames)
Generaties
Links
Prikbord
Contact
Home
Bremer wordt Hoogeveen
Koepelkerk
Verspreiding
Laatste wijziging: 10-09-2017