In 2007 is dit aantal gegroeid tot 854 personen, op de rechter kaart is te zien hoe ze over Nederland zijn verdeeld. De naam Hogeveen is ook een toponiem.
In bijna alle gevallen is binnen onze familie de naam eerst geschreven als Hoogeveen In verschillende akten van de burgerlijke stand werd de naam vervolgens door de ambtenaar geschreven als Hogeveen. Deze schrijfwijze werd hierna overgenomen door het betreffende familielid. Er zijn akten van de burgelijke stand waarbij de vader zijn naam schrijft als Hoogeveen, en zijn kind als Hogeveen.Men was niet altijd even nauwkeurig met de spelling van de achternamen.

(Bron: www.meertens.knaw.nl)

De familienaam Hoogeveen wordt voor het eerst gebruikt door de drie broers die uit Hoogeveen afkomstig zijn, en die zich in Kloosterveen
vestigen. Bij de doop van hun kinderen in de nieuwe koepelkerk in Smilde gaan ze deze naam gebruiken in plaats van hun familienaam Bremer.
De broers werken als arbeiders in het veengebied rond Smilde, dit doen hun nakomelingen ook. Wanneer de turfwinning op het einde loopt
trekken de veenarbeiders naar andere plaatsen in het land waar nog turf wordt gewonnen, zoals Zuid-Oost Drenthe en de Brabantse Peel.
Een deel van de arbeiders zoekt ander werk, zo komen ze terecht in de textielindustrie in Twente en de mijnen in Limburg. De naam
Hoogeveen komt in die gebieden nog steeds voor, het zijn de afstammelingen van de arbeiders die naar deze gebieden zijn getrokken.

Een aantal familieleden koopt een schip, en gaat als binnenschipper aan het werk. Ze vervoeren turf van de veengebieden rond Smilde via
Meppel naar de turfmarkt in Zwartsluis. Vanaf Zwartsluis steekt men met grotere pramen de toenmalige Zuiderzee over om de turf o.a. af te leveren in
Amsterdam. Het hele gezin woont aan boord, de vrouwen spelen een belangrijke rol bij het laden van de schepen. Uit geboorteakten uit die periode blijkt dat hun kinderen aan boord van de schepen worden geboren, hun geboorte wordt op verschillende plaatsen in Nederland aangegeven. Nakomelingen van de schippers vestigen zich in verschillende plaatsen aan het water, op die manier verspreidt de familie Bremer en Hoogeveen zich over Nederland.

Een aantal familieleden gaat om verschillende redenen emigreren, bijvoorbeeld in verband met het geloof of om elders een beter bestaan op te bouwen. In de volgende landen komen familieleden Bremer en Hoogeveen voor:
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Verspreiding

Uit de volkstelling van 1947 blijkt dat in Nederland 1436 personen met de familienaam Bremer wonen. Het gaat hierbij om personen met een geboortedatum en adres, en gehuwde vrouwen zijn hierbij geteld met hun meisjesnaam.
Deze 1436 personen zijn als volgt over Nederland verdeeld:
Groningen     40    
Friesland     116
Drenthe     235
Overijssel     98
Gelderland     270
Utrecht     63
Amsterdam     178
Noord-Holland     184
Noord-Holland totaal     362
Den Haag     43
Rotterdam     71
Zuid-Holland     68
Zuid-Holland totaal     182
Zeeland     4
Noord-Brabant     28
Limburg     38
Zestig jaar later, in 2007, wonen in Nederland 2236 personen met de familienaam Bremer, in de Drentse gemeente Hoogeveen komt deze
naam op dat moment het meest voor. Op de linker kaart de verspreiding van de Bremer's over Nederland in 1947, de de rechter kaart de
verspreiding in 2007. Hierbij geldt: hoe donkerder de kleur, hoe meer mensen met de naam Bremer in de betreffende gemeente wonen.

Onze voorouders zijn kennelijk afkomstig uit Duitsland, want de naam Bremer is een herkomstnaam die duidt op herkomst uit de Duitse stad Bremen.
Er zijn verschillende varianten op de naam Bremer: Breemer, Van den Breemer, Breimer, Den Bremer, Van den Bremer, Bremerman.

Uit dezelfde volkstelling van 1947 komt naar voren dat in Nederland 3114 personen met de familienaam Hoogeveen wonen, die als volgt
over de provincies zijn verdeeld:
Groningen     90    
Friesland     398
Drenthe     431
Overijssel     194
Gelderland     135
Utrecht     153
Amsterdam     215
Noord-Holland     258
Noord-Holland totaal     473
Den Haag     215
Rotterdam     155
Zuid-Holland     677
Zuid-Holland totaal     1047
Zeeland     1
Noord-Brabant     77
Limburg     96
CBR     19
In 2007 wonen er inmiddels 4770 personen met de familienaam Hoogeveen in Nederland, zie de rechter kaart. Ook hier geldt: hoe donkerder de kleur, hoe meer mensen met de naam Hoogeveen in de betreffende gemeente wonen.
De naam Hoogeveen is een toponiem, een aardrijkskundige naam. Hiermee wilde men aangeven waar men vandaan kwam (herkomstnamen), welk gebied of landgoed men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijhorend land in eigendom of huur had.
Op de naam Hoogeveen zijn ook verschillende varianten: Hogeveen, Hoogenveen, van HoogeveenTenslotte blijkt uit de volkstelling van 1947 dat in Nederland 594 personen met de familienaam Hogeveen wonen, die als volgt over de provincies zijn verdeeld:
Groningen     53    
Friesland     86
Drenthe     42
Overijssel     20
Gelderland     63
Utrecht     46
Amsterdam     69
Noord-Holland     89
Noord-Holland totaal     158
Den Haag     22
Rotterdam     32
Zuid-Holland     48
Zuid-Holland totaal     102
Zeeland     4
Noord-Brabant     10
Limburg     9
CBR     1

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Contact
Akten Burgerlijke Stand
Prikbord
Links
Familiefoto's
Familiewapen
Generaties
Namenlijst  (Surnames)
Verspreiding
Koepelkerk
Bremer wordt Hoogeveen
Home
Boekje Hendrik Hoogeveen
Gastenboek - guestbook