Generaties
  1. Hendrik Jans (onb)
  2. J(oh)an Hendriks Bremer (1709)
  3. Hendrik Jans Bremer/Hoogeveen (1753)
  4. Jan Hoogeveen (1783)
  5. Douwe Hoogeveen (1819)
  6. Jacobus Hoogeveen (1845)
  7. Douwe Hoogeveen (1874)
  8. Johanna Wilhelmina Hoogeveen (1903)

Opmerkingen
Johanna Wilhelmina werkte in een slijterij

Op 28 juni 1938 is de naturalisatie van Friedrich Clemens Wittke behandeld

Kind uit het eerste huwelijk

I
Eric Henri Antonius Hoos, geboren op woensdag 11-05-1932 in Voorburg, verdere gegevens onbekend

ONTWERP VAN WET  (20-09-1976)
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Abbink, Robert George en 23 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap
(Stb 1892,268);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

Hoos, Eric Henri Antonius, geboren te Voorburg (Zuid-Holland) 11 mei 1932, wonende te Rijswijk (Zuid-Holland)
Johanna Wilhelmina Hoogeveen
Foto afkomstig uit het familieboekje van Hendrik Hoogeveen uit Toronto
Gastenboek - guestbook
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Generatie VIII


Johanna Wilhelmina (Annie) Hoogeveen, geboren op zondag 26-07-1903 in Amsterdam als dochter van Douwe Hoogeveen, directeur van een NV, en Johanna Wilhelmina Wilken, overleden 80-jarige leeftijd op woensdag 21-12-1983 in Leidschendam

Zij trouwt op 26-jarige leeftijd op vrijdag 04-10-1929 in 's-Gravenhage met Henri Ignatius Hoos, 37 jaar, taxateur, geboren op maandag 08-08-1892 in 's-Gravenhage als zoon van Willem Cornelis Hoos, vergunninghouder, en Maria Antonette Minderman, verdere gegevens onbekend

Het huwelijk tussen Johanna en Henri wordt op vrijdag 02-11-1945 in 's-Gravenhage ontbonden

Johanna hertrouwt op 53-jarige leeftijd op woensdag 20-02-1957 in Amsterdam met Friedrich Clemens Wittke, 66 jaar, geboren op donderdag 06-03-1890 in Düsseldorf (Duitsland), verdere gegevens onbekend.
Bevolkingsregister

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Contact
Akten Burgerlijke Stand
Prikbord
Links
Familiefoto's
Familiewapen
Generaties
Namenlijst  (Surnames)
Verspreiding
Koepelkerk
Bremer wordt Hoogeveen
Home
Boekje Hendrik Hoogeveen
Haagsche Courant
12-09-1929 en 04-10-1929