Smilde, geboorteakte, 29 maart 1902, aktenr. 36
Kind: Reinno Bruggenkamp, geboren te Kloosterveen (Smilde) op 28-03-1902, dochter van Pieter Bruggenkamp, beroep: arbeider; oud: 30 jaren, en Trijntje Hoogeveen, beroep: zonder

Smilde, huwelijksakte, 4 mei 1923, aktenr. 14
Bruidegom: Willem Flokstra, geboren te Smilde; oud: 20 jaren; beroep: varkenskoopman, zoon van Kornelis Flokstra, beroep: koopman, en Jantje Oldenkamp, beroep: zonder
Bruid: Reinno Bruggenkamp, geboren te Smilde; oud: 21 jaren; beroep: dienstbode, dochter van Pieter Bruggenkamp, beroep: landarbeider, en Trijntje Hoogeveen, beroep: zonder

II
Albertje Bruggenkamp, geboren op zaterdag 14-01-1905 in Smilde, overleden op 70-jarige leeftijd op zaterdag 21-06-1975 in Beilen
Zij trouwt op 32-jarige leeftijd op vrijdag 30-04-1937 in Smilde met Doede de Boer, 42 jaar, geboren op maandag 09-07-1894 in Opsterland als zoon van Jan de Boer en Afke Kromkamp, overleden op 90-jarige leeftijd op vrijdag 15-02-1985 in Assen

Geboorteakte Opsterland, 1894
Aangiftedatum 9 juli 1894, akte nr. 266
Doede de Boer, geboren 9 juli 1894
Zoon van Jan de Boer en Afke Kromkamp

III
Sietze Bruggenkamp, arbeider, geboren op woensdag 09-10-1907 in Smilde, overleden op 78-jarige leeftijd op zondag 27-07-1986 in Meppel
Hij trouwt op 23-jarige leeftijd op vrijdag 27-02-1931 met Jacoba Hummel, 20 jaar, geboren op zondag 25-12-1910 in Smilde als dochter van Thies Hummel en Antje Post, overleden op 68-jarige leeftijd op zondag 08-04-1979 in Meppel

Smilde, huwelijksakte, 27 februari 1931, aktenr. 4
Bruidegom: Sietze Bruggenkamp, geboren te Smilde; oud: 23 jaren; beroep: arbeider, zoon van Pieter Bruggenkamp, beroep: sluiswachter, en Trijntje Hoogeveen, beroep: zonder
Bruid: Jacoba Hummel, geboren te Smilde; oud: 20 jaren; beroep: zonder, dochter van Thies Hummel en Antje Post, beroep: zonder
NB. vader bruid overleden
Akten Burgerlijke Stand
Het graf van Pieter en Trijntje op begraafplaats Kerkenveld in Smilde
Reina Bruggenkamp en Willem Flokstra
Gastenboek - guestbook
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Generatie VII


Trijntje Hoogeveen, geboren op zaterdag 20-05-1876 in Kloosterveen (Smilde) als dochter van Jan Hoogeveen, arbeider, en Albertje Pomper, overleden op 77-jarige leeftijd op donderdag 12-11-1953 in Smilde

Zij trouwt op 22-jarige leeftijd op vrijdag 24-03-1899 in Smilde met Pieter Bruggenkamp, 27 jaar, (land)arbeider en sluiswachter, geboren op woensdag 07-06-1871 in Haulerwijk als zoon van Sietze Bruggenkamp, arbeider, en Renauw Pieters Blaauwbroek, overleden op 67-jarige leeftijd op zaterdag 22-04-1939 in Smilde
Geboorteakte Ooststellingwerf, 1871
Aangiftedatum 8 juni 1871, akte nr. 117
Pieter Bruggenkamp, geboren 7 juni 1871
Zoon van Sietze Bruggenkamp en Renauw Pieters Blaauwbroek

Smilde, geboorteakte, 22 mei 1876, aktenr. 84
Kind: Trijntje Hoogeveen, geboren te Kloosterveen (Smilde) op 20-05-1876, dochter van Jan Hoogeveen, beroep: arbeider; oud: 27 jaren, en Albertje Pomper, beroep: zonder

Smilde, huwelijksakte, 24 maart 1899, aktenr. 11
Bruidegom: Pieter Bruggenkamp, geboren te Haulerwijk (Ooststellingwerf); oud: 27 jaren; beroep: arbeider, zoon van Sietze Bruggenkamp, beroep: arbeider, en Renauw Pieters Blaauwbroek, beroep: zonder
Bruid: Trijntje Hoogeveen, geboren te Smilde; oud: 22 jaren; beroep: zonder, dochter van Jan Hoogeveen en Albertje Pomper, beroep: zonder
NB. vader bruid overleden

Smilde, overlijdensakte, 24 april 1939, aktenr. 32
Overledene: Pieter Bruggenkamp, geboren te Haulerwijk; beroep: zonder; overleden te Smilde op 22-04-1939; oud: 67 jaren, zoon van Sietze Bruggenkamp en Renauw Pieters Blaauwbroek
Gehuwd geweest met Trijntje Hoogeveen, in leven

Smilde, overlijdensakte, 13 november 1953, aktenr. 52
Overledene: Trijntje Hoogeveen, geboren te Smilde; beroep: zonder; overleden te Smilde op 12-11-1953; oud: 77 jaren, dochter van Jan Hoogeveen en Albertje Pomper.
Gehuwd geweest met Pieter Bruggekamp, overleden

Generaties
  1. Hendrik Jans (onb)
  2. J(oh)an Hendriks Bremer (1709)
  3. Arent Bremer/Hoogeveen (1746)
  4. Jan Arents Hoogeveen (1777)
  5. Pieter Jans Hoogeveen (1815)
  6. Jan Hoogeveen (1848)
  7. Trijntje Hoogeveen (1876)

Opmerkingen
Trijntje is geboren om 16.30 uur

De getuigen bij het huwelijk tussen Trijntje en Pieter zijn: Jan van Rijnback, 40 jaar, goudsmid, Johannes Kramer, 49 jaar, koopman, Daniel Willem Hulst, 41 jaar, koopman, en Berend Spijkman, 66 jaar, gemeentebode, allen wonende te Smilde

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 28-05-1898 staat een artikel waarin Pieter en Trijntje worden genoemd

Uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 28 mei 1898

Arrond.-Rechtbank te Assen

Zitting van Donderdag 26 Mei 1898

In den nacht van 27 op 28 April l.l. hadden Albertus F. en diens broeder te Hoogersmilde kermis gehouden en waren elk met een meisje uit. Op de hoogte van de Groote Kerk ging van Buiten, die tot een andere troep behoorde, naar hen toe en ontstond er een woordenwisseling. Lammert Klokker ging naar hen toe en zeide: “geen ruzie maken, jongens”. Hij ontving daarop een slag in den nek en was verwond, terwijl Pieter Bruggenkamp aan hoofd en nek verwond werd.

De F.’s zijn, naar blijkt, uit de Oude Smilde, de andere jongens en de meisjes, met wie de F.’s uit waren, uit Hijkersmilde.
Bruggenkamp stelt nu een eisch tot schadevergoeding in, maar doet dit, nadat Klokker reeds als getuige is gehoord. Daar de wet zegt, dat dit vóór den aanvang van het getuigenverhoor  moet geschieden, kan die eisch thans niet in behandeling komen. Bruggenkamp kan beklaagde echter nog afzonderlijk aanspreken.

Beklaagde, Albertus F., zegt, dat zijn broer en hij eerst erg  mishandeld zijn en van Buiten en Trijntje Hoogeveen verklaren, dat hij beklaagde, die gezegd had niet bang te zijn voor de jongens, een stoot heeft gegeven en deze hem daarop met een mes heeft verwond (waarvoor beklaagde niet terecht staat). Beklaagde zegt, dat zijn broer een stoot ontving, en bekl., die zijn broer te hulp kwam, ook door Klokker en Bruggenkamp is mishandeld. Hij bekent met een mes van zich te hebben afgeslagen, terwijl getuigen verklaren, dat Bruggenkamp door hem aan het hoofd is verwond, die, toen zij bij de ruzie kwamen, daartoe geen aanleiding gaf, - naar enkele getuigen zeggen.
Volgens Willem Hoekman was van Buiten met Hendrik F. aan het worstelen, toen hij hen voorbij ging. Later zag hij Klokker en Bruggenkamp verwond.
Naar uit de verklaring van Trijntje Hoogeveen blijkt, is er ook geslagen toen Klokker en Bruggenkamp bij de F.’s kwamen. Deze hebben van Buiten een handje geholpen. Later hebben de F.’s de andere jongens nagelopen en gedreigd hen nog wel eens anders te zullen krijgen.
Volgens Boukje Buist heeft v. Buiten den broeder van beklaagde gestooten en hebben de andere jongens van Buiten geholpen.

Het O.M. meent, dat het wettig bewijs is geleverd, dat Bruggenlamp door beklaagde tegen het hoofd is geslagen en verwond, maar niet dat Klokker of Bruggenkamp door beklaagde aan den nek is verwond.

Deze verwonding was zeer ernstig.

Er was in deze zaak geen sprake van verdediging van eigen lichaam of dat van een ander. Beklaagde is wel aangevallen, maar er was geen reden voor hem om een mes te trekken en Bruggenkamp de geweldige snede toe te brengen.

Het O.M. eischt 4 maanden gev.straf tegen beklaagde wegens het toebrengen der snede aan Bruggenkamp, met vrijspraak van het overige ten laste gelegde.

De verdediger, mr. A. Kloekers, meent dat de lezing van beklaagde de goede lezing  is en meer geloof verdient dan die der getuigen, die, voor zover de jongens betreft, voor het meerendeel samenspannen en onder eede niet de waarheid verklaren. Dit laatste blijkt uit de verklaringen der meisjes, die geheel anders verklaren dan de andere getuigen. Is het ook wel aan te nemen, dat de twee jongens in eene vreemde gemeente tegen vier andere kerels zouden optrekken, de twee nietige jongens tegen vier kloeke kerels. Beklaagde is in Smilde goed bekend, hij drinkt niet, mishandelt anderen niet en is lid der Chr. Jongel. Vereeniging. Zal tegen hem nu 4 maanden gev.straf worden geëischt, terwijl de anderen niet zoo goed bekend staan, zooals b.v. van Buiten, die ook vroeger zeide geen aanleiding te hebben gegeven, wat nu wel blijkt het geval te zijn geweest? Van Buiten was de belhamel.

Het spijt spreker, dat de brigadier der marechaussee niet gehoord is, om te verklaren, dat het achterste van beklaagde der volgende morgen bont en blauw was van schoppen en slagen, een bewijs, dat hij mishandeld is, zoodat hij in zijn angst van zich afsneed.

Pleiter acht ook voor twee feiten het bewijs niet geleverd, maar meent, dat voor het andere feit niet het getuigenbewijs zoodanig is geweest, dat hij ontslag van rechtsvervolging of vrijspraak kan vragen. Een straf van vier maanden onder de door de spreker geschetste omstandigheden is veel te zwaar; pleiter eischt dus oplegging eener veel mindere straf.

Kinderen

I
Reinno (Reina) Bruggenkamp, dienstbode, geboren op vrijdag 28-03-1902 in Kloosterveen (Smilde), verdere gegevens onbekend
Zij trouwt op 21-jarige leeftijd op vrijdag 04-05-1923 in Smilde met Willem Flokstra, 21 jaar, varkenskoopman, geboren op donderdag
02-01-1902 in Smilde als zoon van Kornelis Flokstra en Jantje Oldenkamp, overleden op 53-jarige leeftijd op maandag 01-08-1955WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Contact
Akten Burgerlijke Stand
Prikbord
Links
Familiefoto's
Familiewapen
Generaties
Namenlijst  (Surnames)
Verspreiding
Koepelkerk
Bremer wordt Hoogeveen
Home
Boekje Hendrik Hoogeveen