Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Noord-Hollands Archief
Algemeen     Toegangnr: 358
Inventarisnr: 4
Gemeente: Alkmaar
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 114
Datum: 21-10-1914
Bruidegom     Philip Friedrich Carl Walter Pehlig
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Alkmaar
Bruid     Cornelia Jansen
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Alkmaar
Vader bruidegom     Jan Pehlig
Moeder bruidegom     Roelfke Bousema
Vader bruid     Jan Siefkes Jansen
Moeder bruid     Egberdiena Hoogeveen
Nadere informatie     beroep bg.: scheepsteekenaar; beroep vader bg.: scheepsbouwer; beroep vader bd.: barbier

II
Janna Jansen, geboren op maandag 15-05-1893 in Alkmaar, overleden op 88-jarige leeftijd op donderdag 03-09-1981 in Hengelo (Gld)
Zij trouwt op 25-jarige leeftijd op woensdag 04-09-1918 in Alkmaar met Hendrik (Henk) Barend van Broekhuizen, 29 jaar, bouwkundig opzichter, geboren op dinsdag 30-07-1889 in Spanbroek als zoon van Evert van Broekhuizen, brigadier rijksveldwachter, en Aartje van Essen, overleden op 58-jarige leeftijd op woensdag 25-02-1948 in Hengelo (Ov)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Noord-Hollands Archief
Algemeen     Toegangnr: 358
Inventarisnr: 4
Gemeente: Alkmaar
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 122
Datum: 04-09-1918
Bruidegom     Hendrik Barend van Broekhuizen
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Spanbroek
Bruid     Janna Jansen
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Alkmaar
Vader bruidegom     Evert van Broekhuizen
Moeder bruidegom     Aartje van Essen
Vader bruid     Jan Siefkes Jansen
Moeder bruid     Egberdiena Hoogeveen
Nadere informatie     beroep bg.: bouwkundig opzichter; beroep vader bd.: verzekeringsagent

Op de volgende site is het een en ander te vinden over Hendrik Barend van Broekhuizen te vinden:
http://www.bonas.nl/archiwijzer/bo_WInfo.php?Inr=0177.10002

H.B. van Broekhuizen (1889-1948)

Inleiding
In de jaren dertig kreeg architect H.B. van Broekhuizen (1889-1948) bekendheid met de door hem ontworpen Arnhemse Buitenschool, een openluchtschool aan de Bosweg in Arnhem. Dit gebouw trok de aandacht vanwege de vernieuwende, op Amerikaanse voorbeelden gebaseerde opzet. De buitenschool werd afgebeeld in diverse publicaties en vormde het hoogtepunt in de carrière van Van Broekhuizen als ontwerper van schoolgebouwen. In 1934 kreeg de gemeente Arnhem zelfs een verzoek om foto's voor een 'Exhibition of International Architecture' van het Royal Institute of British Architects. Naast de Buitenschool ontwierp Van Broekhuizen nog een aantal andere gemeentelijke scholen in Arnhem. In de jaren dertig begon hij als particulier architect, eerst in Arnhem vanaf 1934 in Hengelo Overijssel. Tot kort na de Tweede Wereldoorlog werkte hij samen met de Arnhemse architect G. Feenstra.

De periode voor 1918
Hendrik Barend van Broekhuizen werd op 30 juli 1889 in Spanbroek in Noord-Holland geboren. Over zijn opleiding en werk uit de periode vóór 1918 is weinig bekend. Vanaf 1913 was Van Broekhuizen lid van het genootschap 'Architectura et Amicitia' in Amsterdam. Hij was enige tijd 'gewoon lid', waaruit blijkt dat hij in Amsterdam heeft gewoond, wellicht in verband met zijn studie. Van Broekhuizen nam in deze periode deel aan twee prijsvragen, waarbij zijn inzendingen geen prijzen kregen, maar wel met publicatie werden beloond. In de jaren 1915-1916 nam hij deel aan de prijsvraag voor een transformatorhuisje van het Genootschap Architectura et Amicitia in Amsterdam.
Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog woonde Van Broekhuizen in Den Haag. Daar werden zijn architectonische opvattingen mede gevormd door de Haagse School, een architectuurstroming die aanvankelijk nauw verbonden was met de Haagsche Kunstkring. Kenmerkend voor de Haagse School is de toepassing van rechthoekige bakstenen bouwmassa's en breed overstekende daken. Ook werd er vaak bouwsculptuur toegepast. Het functionele aspect kreeg bij deze stroming meer aandacht dan in de meeste Amsterdamse-Schoolarchitectuur.

Arnhem: scholenbouw
In april 1918 verhuisde Van Broekhuizen naar Arnhem, waar hij adjunct-directeur van Gemeentewerken werd. Al in 1916 was zijn voorganger, G.C. Bremer, die een tijdelijke aanstelling had, in dienst getreden bij Landsgebouwen. In 1918 kwam ook architect Gerrit Feenstra (1890-1985) bij Gemeentewerken. Van Broekhuizen en Feenstra woonden naast elkaar en werkten veel samen, onder andere aan prijsvragen. Feenstra nam in 1920 ontslag en begon een eigen bureau. Hij wist al snel een grote praktijk op te bouwen, met opdrachten van onder andere de zuivelindustrie en particuliere woningbouwers in Arnhem.
Van Broekhuizen ontwierp in de jaren twintig een aantal scholen in Arnhem, waarvan verschillende in landelijke bladen werden besproken. De meeste van deze scholen verrezen in de nieuwe arbeiderswijk de Geitenkamp, waar ook een groot woningbouwcomplex van Feenstra werd uitgevoerd. De oudste school die met zekerheid van de hand van Van Broekhuizen, is de Creutzbergschool aan de Vijverlaan uit de jaren 1921-1922. Feenstra besprak dit pand in het Bouwkundig Weekblad. Van Broekhuizen tekende de Creutzbergschool als een samenstel van rechthoekige baksteenvolumes met siermetselwerk en bouwsculptuur. Deze sculptuur werd ontworpen door de Arnhemse beeldhouwer Gijs Jacobs van den Hof. Ook bij andere gebouwen, zoals de bewaarschool aan de Druckerstraat en de Openbare Lagere School Nr. 6 aan de Bonte Wetering, werkte van Broekhuizen met deze beeldhouwer samen. In 1929 bouwde Van Broekhuizen de Openbare Lagere School Nr. 4 of Witte School op de hoek van de Bronbeeklaan en de Rosendaalseweg. Dit gebouw is met zijn witgeschilderde gevels en rieten daken geïnspireerd op de Fabritiusschool van W.M. Dudok in Hilversum.

Uit de scholen die Van Broekhuizen tot 1929 ontwierp, blijkt dat hij de ontwikkelingen in de scholenbouw nauwlettend volgde. Dit gold niet alleen voor de vormgeving maar ook voor aspecten zoals plattegronden, licht en lucht voor de lokalen en inpassing in de omgeving. Met de Arnhemse Buitenschool kreeg Van Broekhuizen in 1929 een - voor hem - geheel nieuwe opdracht.
Openlucht- of buitenscholen werden meestal gebouwd voor tbc-patiënten. De eerste in Nederland werd in 1908 gebouwd in de duinen bij Den Haag. Enkele jaren eerder waren al openluchtscholen opgericht in Duitsland (1904), Engeland (1907) en Frankrijk (1907). Nadat in 1908 de eerste openluchtschool in de Verenigde Staten was geopend, volgde daar een snelle ontwikkeling. In de jaren twintig werd in de meeste grote steden van Amerika openluchtonderwijs gegeven. In New York was het zelfs verplicht om in iedere school een openluchtlokaal aan te brengen.
Vanwege de hoge eisen die aan de toevoer van licht en lucht werden gesteld, inspireerde dit schooltype ook verschillende Nederlandse architecten tot bijzondere ontwerpen. Jan Duiker ontwierp in 1926 een openluchtschool met radiaal geplaatste lokalen voor de tbc-nazorgkolonie Zonnestraal bij Hilversum. Dit plan werd niet uitgevoerd, maar zijn openluchtschool voor gezonde kinderen in Amsterdam uit de jaren 1927-1930 kreeg internationale bekendheid.

Uit een bewaard gebleven documentatiemap blijkt, dat het bestuur van de Arnhemse Buitenschool beschikte over documentatie van de Vereeniging voor Openluchtscholen. Dit materiaal bestaat onder andere uit een boekje over het plan voor de school bij Zonnestraal en een brochure die buitenlandse ontwikkelingen samenvat. Een afbeelding van een schoollokaal met opvouwbare puien in Amerika heeft duidelijk model gestaan voor het ontwerp van Van Broekhuizen.

Tijdens de bouw van de Arnhemse Buitenschool werden resten van het vroegere klooster Monnikenhuizen gevonden. Van Broekhuizen volgde met belangstelling de opgravingen op het terrein en in hield hierover in 1930 een lezing voor het Arnhemsch Genootschap van Oudheidkunde. Kennelijk was zijn historische belangstelling gewekt, want in het volgende jaar werd hij bestuurslid van dit genootschap, een functie die hij tot 1934 vervulde.

Kunstoefening
Vanaf 1923 was Van Broekhuizen leraar bouwkunde aan de Arnhemse kunstnijverheidsschool Kunstoefening. Deze opleiding was in 1803 als tekenschool opgericht. Zij is via een Middelbare Nijverheidsschool tot de tegenwoordige Academie voor Beeldende Kunsten uitgegroeid. In 1922 werd een cursus bouwkunde opgezet. Twee jaar later waren er dertig leerlingen. In 1924 waren de docenten A.M. Kuysten, één van de initiatiefnemers van de Geldersche Schoonheidscommissie, A. Kok, G. Feenstra en Van Broekhuizen. Kuysten en G.J. van Lerven, de directeur van de school, pleitten in 1924 voor herziening van het onderwijs, dat naar hun mening te veel op de technisch vakken was gericht. In 1927 waren er naast Van Broekhuizen vijf docenten voor de cursus bouwkunde: A. Jonker, H. Haanschoten, J.P. van Muilwijk, M. van den Brand en J. van der Linden. Feenstra was inmiddels vertrokken, maar ontwierp wel het nieuwe gebouw aan het Stationsplein en de Coehoornstraat, dat in 1933 werd voltooid. Na de verhuizing van de kunstacademie in de jaren zestig is dit pand ingericht als cultureel centrum De Coehoorn.

Feenstra en Van Broekhuizen
Van Broekhuizen bleef tot 1934 in gemeentedienst, maar werkte in de jaren twintig ook vaak samen met Feenstra. Eén van de meest opvallende gezamenlijke ontwerpen, waarin Van Broekhuizen vermoedelijk een groot aandeel had, is de Vrijzinnig-Hervormde Kerk aan de Parkstraat in Arnhem. Dit gebouw heeft een rechthoekige, bijna vierkante façade van baksteen, met een brede, rechthoekige omlijsting van siermetselwerk rond de ingang. In 1934 kreeg Feenstra de opdracht voor de liquidatie van het bureau van de in dat jaar overleden architect A.K. Beudt in Hengelo. Feenstra kende Beudt van werkzaamheden voor het bouwbureau van het tuindorp 't Lansink in Hengelo. Beiden werkten daar onder leiding van architect K.J. Muller. Feenstra liet Van Broekhuizen het bureau van Beudt overnemen en voortzetten onder de naam 'Feenstra en Van Broekhuizen'. Omdat in de crisistijd de opdrachten schaars waren, hielp Feenstra Van Broekhuizen af en toe met opdrachten in Arnhem. Daar bouwden zij onder andere een aantal huizen in de omgeving van de Van Heemstralaan. Het bureau in Hengelo kreeg geleidelijk meer opdrachten, maar eind jaren dertig werd Van Broekhuizen ziek. Feenstra meldt in zijn necrologie over Van Broekhuizen, dat deze zich tijdens de Tweede Wereldoorlog op allerlei manieren tegen de bezetter verzette en vooral voor kunstenaars veel goed werk verrichtte. Tijdens de oorlogsjaren sloeg de ziekte opnieuw toe. Intussen werd zijn oudste zoon gedwongen in Duitsland te werken en ging zijn jongste zoon in het verzet.
Na de oorlog herstelde Van Broekhuizen. Feenstra hoefde zijn werkzaamheden niet langer te ondersteunen en de associatie werd opgeheven. Feenstra bleef echter nauw betrokken bij het bureau van Van Broekhuizen en af en toe ontstonden nog gezamenlijke projecten, zoals de wederopbouw van Landgoed Egheria in De Lutte en een uitbreiding van tuindorp 't Lansink in Hengelo (Ov.). Van Broekhuizen werd echter weer ziek. Hij maakte de promotie van zijn oudste zoon tot bouwkundig ingenieur nog mee, maar overleed in 1948. Deze zoon, Evert H. van Broekhuizen, zette het bureau voort onder de naam 'Feenstra en Van Broekhuizen'


III
Jan Jansen, geboren op donderdag 09-08-1894 in Alkmaar, verdere gegevens onbekend
Gezinskaart van  Egberdina en Jan uit het Bevolkingsregister van Alkmaar 1910 - 1939
Gezinskaart van Philip en Cornelia uit het Bevolkingsregister van Alkmaar 1910 - 1939
De naam is de geborene zelf Hoogeveen, Egberdiena -
geboorteregister der gemeente Avereest 26 juli 1869 actenummer: 117
Aangever Meijeringh, Willem oud 47 jaar van beroep: med.doctor wonende te Avereest -
1e getuige Tinholt, Hendrik oud 60 jaar van beroep: veldwachter wonende te Avereest -
2e getuige Warnaars, Jan Arnold oud 26 jaar van beroep: zonder wonende te Avereest -
;aangever heeft verklaard dat Vredenberg, Janna - echtgenote van Hoogeveen, Jan
is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht met de naam Hoogeveen, Egberdiena -
geboren op 24 juli 1869 om 06:00 uur, binnen deze gemeente Avereest

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Noord-Hollands Archief
Algemeen     Toegangnr: 358
Inventarisnr: 4
Gemeente: Alkmaar
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 68
Datum: 18-08-1889
Bruidegom     Jan Siefkes Jansen
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Beverwijk
Bruid     Egberdiena Hoogeveen
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Avereest
Vader bruidegom     Jan Siefskes Jansen
Moeder bruidegom     Cornelia Clausing
Vader bruid     Jan Hoogeveen
Moeder bruid     Janna Vredenberg
Nadere informatie     beroep bg.: barbier; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bg.: timmerman; beroep vader bd.: schipper

Generaties
  1. Hendrik Jans (onb)
  2. J(oh)an Hendriks Bremer (1709)
  3. Hendrik Jans Bremer/Hoogeveen (1753)
  4. Jan Hoogeveen (1783)
  5. Douwe Hoogeveen (1819)
  6. Jan Hoogeveen (1843)
  7. Egberdiena Hoogeveen (1869)

Opmerkingen
Op 08-06-1874 verhuist het gezin van Jan en Janna (ouders en de kinderen Egberdina en Wubbina) van Avereest naar Zaandam. Volgens het bevolkingsregister zijn ze Nederlands Hervormd. Bij opmerkingen staat achter de naam van Jan vermeld: "de jonge Andries ?"
(Bevolkingsreg. gem. Avereest, periode 1870-1879, Schippersregister, blad 031, wijknummer: boord)

Egberdiena is geboren om 06.00 uur, de geboorteaangifte wordt gedaan door Willem Meijeringh, medicinae doctor, wegens afwezigheid van vader
Kinderen

I
Cornelia Jansen, geboren op zaterdag 01-08-1891 in Alkmaar, overlijdensgegevens onbekend
Zij trouwt op 23-jarige leeftijd woensdag 21-10-1914 in Alkmaar met Philip Friedrich Carl Walter Pehlig, 24 jaar, scheepstekenaar, geboren op dinsdag 26-11-1889 in Alkmaar als zoon van Jan Pehlig, scheepsbouwer, en Roelfke Bousema, overlijdensgegevens onbekend
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Gastenboek - guestbook
Generatie VII


Egberdiena Hoogeveen, dienstbode, geboren op zaterdag 24-07-1869 in Avereest als dochter van Jan Hoogeveen, schipper, en Janna Vredenberg, overleden op 61-jarige leeftijd op zondag 14-12-1930 in Alkmaar

Zij trouwt op 20-jarige leeftijd op zondag 18-08-1889 in Alkmaar met Jan Siefkes Jansen, 24 jaar, barbier en verzekeringsagent, geboren op zondag 26-02-1865 in Beverwijk als zoon van Jan Siefskes Jansen, timmerman, en Cornelia Clausing, overleden op 80-jarige leeftijd op donderdag 01-03-1945 in Alkmaar
Akten Burgerlijke Stand

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Contact
Akten Burgerlijke Stand
Prikbord
Links
Familiefoto's
Familiewapen
Generaties
Namenlijst  (Surnames)
Verspreiding
Koepelkerk
Bremer wordt Hoogeveen
Home
Boekje Hendrik Hoogeveen