Smilde, geboorteakte, 5 november 1819, aktenr. 77
Kind: Jannes Hogeveen, geboren te Smilde op 04-11-1819, zoon van Jan Arends Hogeveen, beroep: arbeider; oud: 43 jaren, en Hendrikje Bruins, oud: 43 jaren

Assen, geboorteakte, 16 april 1825, aktenr. 23
Kind: Teunis Pots, geboren te Assen op 15-04-1825, zoon van NN NN en Lukjen Teunis Pots, beroep: zonder; oud: 33 jaren

Peize, geboorteakte, 15 september 1831, aktenr. 22
Kind: Bregtje Wold, geboren te Peize op 14-09-1831, dochter van Kornelis Willems Wold, beroep: schoenmaker; oud: 31 jaren, en Jantien Jans Huizinga, oud: 24 jaren

Smilde, geboorteakte, 12 juni 1839, aktenr. 70
Kind: Reinder de Jonge, geboren te Smilde op 11-06-1839, zoon van Hendrik Woltman de Jonge, beroep: bakker; oud: 33 jaren, en Lina Roemer, oud: 29 jaren

Smilde, huwelijksakte, 7 augustus 1857, aktenr. 45
Bruidegom: Jannes Hogeveen, geboren te Smilde; oud: 37 jaren; beroep: arbeider, zoon van Jan Arends Hogeveen en Hendrikje Bruins
Bruid: Bregtje Wold, geboren te Peize; oud: 25 jaren; beroep: dienstmeid, dochter van Kornelis Willems Wold en Jantien Jans Huizinga, beroep: arbeidster
NB. vader bruidegom overleden; moeder bruidegom overleden; vader bruid overleden

Smilde, overlijdensakte, 3 januari 1870, aktenr. 1
Overledene: Jannes Hoogeveen, geboren te Smilde op 01-11-1819; beroep: arbeider; overleden te Smilde op 01-01-1870; oud: 50 jaren, zoon van Jan Arends Hoogeveen en Hendrikje Bruins
Gehuwd geweest met Bregtje Wold, in leven

Smilde, huwelijksakte, 26 november 1870, aktenr. 45
Bruidegom: Teunis Pots, geboren te Assen; oud: 45 jaren; beroep: arbeider; weduwnaar van Aaltje Laar, zoon van NN NN en Lukjen Teunis Pots
Bruid: Bregtje Wold, geboren te Peize; oud: 39 jaren; beroep: arbeidster; weduwe van Jannes Hoogeveen, dochter van Kornelis Willems Wold en Jantien Jans Huizinga, beroep: zonder
NB. moeder bruidegom overleden; vader bruid overleden

Smilde, overlijdensakte, 28 januari 1890, aktenr. 7
Overledene: Teunis Pots, geboren te Assen op 15-04-1825; beroep: arbeider; overleden te Kloosterveen (Smilde) op 28-01-1890; oud: 64 jaren, zoon van NN NN en Lukjen Pots
Gehuwd geweest met Bregtje Wold, in leven

Smilde, huwelijksakte, 25 november 1890, aktenr. 44
Bruidegom: Reinder de Jonge, geboren te Smilde; oud: 51 jaren; beroep: arbeider; weduwnaar van Jantje Wisman, zoon van Hendrik Woltman de Jonge en Lina Roemer
Bruid: Bregtje Wold, geboren te Peize; oud: 59 jaren; beroep: zonder; weduwe van Jannes Hoogeveen en Teunis Pots, dochter van Kornelis Willems Wold en Jantien Jans Huizinga
NB. vader bruidegom overleden; moeder bruidegom overleden; vader

Smilde, overlijdensakte, 13 februari 1904, aktenr. 14
Overledene: Bregtje Wold, geboren te Peize op 14-09-1831; beroep: zonder; overleden te Kloosterveen (Smilde) op 13-02-1904; oud: 72 jaren, dochter van Kornelis Willems Wold en Jantien Jans Huizinga
Gehuwd geweest met Reinder de Jonge, in leven

Smilde, overlijdensakte, 3 januari 1929, aktenr. 1
Overledene: Reinder de Jonge, geboren te Smilde; beroep: zonder; overleden te Smilde op 02-01-1929; oud: 89 jaren, zoon van Hendrik Woltman de Jonge en Lina Roemer
Gehuwd geweest met Bregtje Wold, overleden, en Jantje Wisman, overleden, en Jantje Remmelts Haveman, overleden

Generaties
  1. Hendrik Jans (onb)
  2. J(oh)an Hendriks Bremer (1709)
  3. Arent Bremer/Hoogeveen (1746)
  4. Jan Arents Hoogeveen (1777)
  5. Jannes Jans Hoogeveen (1819)

Opmerkingen
Jannes wordt geboren op 04-11-1819 om 05.00 uur in Smilde, Wijk B, 35a

Getuigen bij het huwelijk tussen Jannes en Bregtje zijn: Jacob Woltman, verveener, 47 jaar, zwager van de echtgenoot, Albert Bezema,
24 jaar, zwager van de echtgenoote, Rijnhard Johannes Claus, boekhouder, 39 jaar, en Hermannus ter Haar, 23 jaar, klerk

Jannes is in 1867 eigenaar van een overdekte praam, genaamd "De jonge Bregt", het schip is 54 ton groot


Akten Burgerlijke Stand
Generatie V


Jannes Jans Hoogeveen, arbeider en landbouwer, geboren op donderdag 04-11-1819 in Smilde als zoon van Jan Arends Hoogeveen en Hendrikje Bruins, overleden op 50-jarige leeftijd op zaterdag 01-01-1870 in Smilde

Hij trouwt op 37-jarige leeftijd op vrijdag 07-08-1857 in Smilde met Bregtje Wold, 25 jaar, dienstmeid en arbeidster, geboren op woensdag 14-09-1831 in Peize als dochter van Kornelis Willems Wold, schoenmaker, en Jantien Jans Huizinga, arbeidster, overleden op
72-jarige leeftijd op zaterdag 13-02-1904 in Kloosterveen (Smilde)

Na het overlijden van Jannes hertrouwt Bregtje op 39-jarige leeftijd op zaterdag 26-11-1870 in Smilde met de weduwnaar Teunis Pots,
45 jaar, arbeider, geboren op vrijdag 15-04-1825 in Assen als zoon van NN NN en Lukjen Teunis Pots, overleden op 64-jarige leeftijd op dinsdag 28-01-1890 in Kloosterveen (Smilde)

Na het overlijden van Teunis hertrouwt Bregtje voor een tweede keer, ditmaal 59-jarige leeftijd op dinsdag 25-11-1890 in Smilde met de weduwnaar Reinder de Jonge, 51 jaar, arbeider, geboren op dinsdag 11-06-1839 in Smilde als zoon van Hendrik Woltman de Jonge, bakker, en Lina Roemer, overleden op 89-jarige leeftijd op woensdag 02-01-1929 in Smilde
Jannes liet volgens de memorie van successie die na zijn overlijden is opgemaakt onroerende goederen na:

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Jannes Hoogeveen te Smilde overleden:

De ondergetekende Bregtje Wold, zonder beroep, weduwe van Jannes Hoogeveen wonende te Smilde in betrekking van moeder en wettige voogdes over de vijf minderjarige kinderen in huwelijk met wijlen haren genoemde man verwekt, met namen Jan, Willem, Henderikus, Jantinus en Annechien Hoogeveen, ten deze woonplaats kiezende ten kantore van Notaris A.J.C.Telligen te Smilde;

Verklaart:
--dat haren man Jannes Hoogeveen in leven arbeider op den eersten januarij achttienhonderd zeventig te Smilde alwaar hij het laatst gedomicilieerd geweest, ab intestato is overleden,
--dat uit het huwelijk van den overledene met de ondergetekende zijn geboren vijf kinderen allen in den hoofde genoemd en die dus ieder voor een vijfde gedeelte tot zijne nalatenschap geregtigd zijn;
--dat tot den gemeenschappelijken boedel van de ondergetekende en wijlen haren man behooren de volgende onroerende goederen en dus door hem voor de helft worden nagelaten te weten:

-Een huis en erf en bijliggend bouwland, staande te Smilde, kadastraal bekend in Sectie H, nommers 210, bouwland vier en zestig roeden, twintig ellen, 211 huis en erf vijftien roeden tien ellen, 212 bouwland drie en twintig roeden veertig ellen

-Een kamp land gelegen te Smilde kadastraal bekend in Sectie H, nommer 106, weiland drie en vijftig roeden

-Een kamp land gelegen te Smilde kadastraal bekend in Sectie H, nommer 432, bouwland negen en zestig roeden dertig ellen

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam noch in vruchtgebruik bezat, noch genietende was van enige periodieke uitkering, gedaan en geteekend te Smilde den tienden Maart achttienhonderd zeventig

w.g. B.Wold
(Drents Archief, inv.92, opnamenr.56, memorie 3/3864, 13-4-1870)

Toelichting:
-ab intestato betekent dat er geen testament is opgemaakt
-roeden zijn een oude oppervlakte- of lengtemaat

Kinderen

I
Jan Hoogeveen, geboren op dinsdag 31-08-1858 in Smilde, overleden op 56-jarige leeftijd op zondag 11-07-1915 in Smilde
Hij trouwt op vrijdag 29-04-1887 in Smilde met Jantien Olijve

Smilde, geboorteakte, 31 augustus 1858, aktenr. 149
Kind: Jan Hoogeveen, geboren te Smilde op 31-08-1858, zoon van Jannes Jans Hoogeveen, beroep: landbouwer; oud: 38 jaren, en Bregtje Wold, beroep: zonder; oud: 27 jaren

II
Willem Hoogeveen, geboren op donderdag 01-08-1861 in Smilde, overleden op 78-jarige leeftijd op dinsdag 11-06-1940 in Amerika (USA)
Hij trouwt op woensdag 06-12-1899 in Assen met Luchina Bartels

Smilde, geboorteakte, 2 augustus 1861, aktenr. 123
Kind: Willem Hoogeveen, geboren te Smilde op 01-08-1861, zoon van Jannes Hoogeveen, beroep: landbouwer; oud: 32 jaren, en Bregje Woud, beroep: zonder; oud: 30 jaren

III
Henderikus Hoogeveen, geboren op donderdag 07-01-1864 in Smilde, overleden op 6-jarige leeftijd op zaterdag 18-06-1870 in Smilde
Henderikus wordt geboren om 01.00 uur, Wijk B, 34

Smilde, geboorteakte, 7 januari 1864, aktenr. 8
Kind: Henderikus Hoogeveen, geboren te Kloosterveen (Smilde) op 07-01-1864, zoon van Jannes Hoogeveen, beroep: arbeider; oud: 43 jaren, en Bregtje Woud, beroep: zonder

Smilde, overlijdensakte, 20 juni 1870, aktenr. 74
Overledene: Henderikus Hoogeveen, geboren te Smilde op 07-01-1864; beroep: zonder; overleden te Smilde op 18-06-1870; oud: 6 jaren, zoon van Jannes Hoogeveen en Bregtje Woud, beroep: arbeidster

IV
Jantienus Hoogeveen, geboren op maandag 01-10-1866 in Smilde, overleden op 77-jarige leeftijd op woensdag 13-10-1943 in Smilde
Hij trouwt op woensdag 06-05-1908 in Assen met Harmanna van der Veen

Smilde, geboorteakte, 1 oktober 1866, aktenr. 145
Kind: Jantiemes Hoogeveen, geboren te Smilde op 01-10-1866, zoon van Jannes Hoogeveen, beroep: arbeider; oud: 47 jaren, en Bregtje Wold, beroep: zonder

V
Annegien Hoogeveen, geboren op zondag 19-12-1869 in Smilde, overleden op 62-jarige leeftijd op dinsdag 12-07-1932 in Zwolle
Zij trouwt op woensdag 15-05-1901 in Assen met Folkert Post

Smilde, geboorteakte, 20 december 1869, aktenr. 207
Kind: Annegien Hoogeveen, geboren te Smilde op 19-12-1869, dochter van Jannes Hoogeveen, beroep: arbeider; oud: 50 jaren, en Bregtje Wold, beroep: zonder
Drentse praam, beladen met turf
(afbeelding afkomstig van www.inenomassen.nl)
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Gastenboek - guestbook

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Contact
Akten Burgerlijke Stand
Prikbord
Links
Familiefoto's
Familiewapen
Generaties
Namenlijst  (Surnames)
Verspreiding
Koepelkerk
Bremer wordt Hoogeveen
Home
Boekje Hendrik Hoogeveen