Generatie V


Feije Hoogeveen, schippersknecht, arbeider en schipper, geboren op donderdag 07-11-1833 in Meppel als zoon van Tomas Hoogeveen en Jantien Jans Wiekel, overleden op 86-jarige leeftijd op vrijdag 25-06-1920 in Smilde

Hij trouwt op 26-jarige leeftijd op maandag 11-06-1860 in Smilde met Gepke Kok, 21 jaar, geboren op zaterdag 02-03-1839 in Smilde als dochter van Rieuwert Kok, kuiper, en Hillechien Claus, overleden op 81-jarige leeftijd op maandag 26-04-1920 in Smilde

Meppel, geboorteakte, 8 november 1833, aktenr. 147
Kind: Tije Hoogeveen, geboren te Meppel op 07-11-1833, zoon van Tomas Hoogeveen, beroep: schipper; oud: 44 jaren, en Jantien Jans Wiekel
NB: Wp. Smilde

Smilde, geboorteakte, 2 maart 1839, aktenr. 23
Kind: Gepke Kok, geboren te Smilde op 02-03-1839, dochter van Rieuwert Kok, beroep: kuiper; oud: 30 jaren, en Hillechien Claus, oud: 26 jaren

Smilde, huwelijksakte, 11 juni 1860, aktenr. 35
Bruidegom: Fije Hoogeveen, geboren te Meppel; oud: 26 jaren; beroep: schippersknecht, zoon van Tomas Hoogeveen en Jantien Jans Wiekel
Bruid: Gepke Kok, geboren te Smilde; oud: 21 jaren; beroep: zonder, dochter van Riewert Kok en Hillechien Claus, beroep: zonder
NB. vader bruidegom overleden; moeder bruidegom overleden; vader bruid overleden

Smilde, overlijdensakte, 27 april 1920, aktenr. 36
Overledene: Gepke Kok, geboren te Smilde; beroep: zonder; overleden te Smilde op 26-04-1920; oud: 81 jaren, dochter van Rieuwert Kok en Hillechien Claus
Gehuwd geweest met Fije Hoogeveen, in leven

Smilde, overlijdensakte, 25 juni 1920, aktenr. 53
Overledene: Fije Hoogeveen, geboren te Meppel; beroep: zonder; overleden te Smilde op 25-06-1920; oud: 86 jaren, zoon van Tomas Hoogeveen en Jantien Jans Wiekel
Gehuwd geweest met Gepke Kok, overleden

Generaties
  1. Hendrik Jans (onb)
  2. J(oh)an Hendriks Bremer (1709)
  3. Hendrik Jans Bremer/Hoogeveen (1753)
  4. Thomas Hoogeveen (1789)
  5. Feije Hoogeveen (1833)

Opmerkingen
Feije wordt om 19.00 uur, "geboren aan scheepsboord"
Gepke wordt geboren om 01.00 uur op het adres Wijk B, 132

De getuigen bij het huwelijk tussen Feije en Gepke zijn: Lubbertus Straatman, gemeente-bode, 79 jaar, Henderikus Bakker, secretaris,
51 jaar, Albert Blomsma, klerk, 30 jaar, Willem Gerhardus van Diesen, veldwachter, 30 jaar

Een zus van  Gepke, Aaltien Kok, trouwt met Albertus Johannes Hoogeveen (1839 - 1912)
Feije en de vader van Albertus Johannes (Jan Derks Hoogeveen) zijn neven van elkaar

Het kind Hilbertus (1863) is geboren in Amsterdam op het schip van zijn ouders, genaamd "De jonge Koendert"

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 9 juli 1890 wordt een artikel geplaatst waarin een schipper, Feije Hoogeveen, wordt genoemd als getuige van een mishandeling. Raadpleging van de website van Gerard Hoogeveen (http://hoogeveen-genealogie.nl) leert dat het zeer waarschijnlijk gaat om "onze" Feije. Hij is de enige schipper met die naam die in 1890 voer.

Rechtszaken

Arrond.-Rechtbank te Assen

Zitting van Dinsdag 8 Juli

Reinder de J., 29 jaar, schipper, gedomicilieerd te Smilde, staat terecht wegens mishandeling van zijn knecht Klaas Lantinga, op 10 Juli j.l. te Amsterdam.

Volgens verklaring van Lantinga, welke het middagmaal tegen 1 uur had klaargemaakt, zooals hem was bevolen, kwam zijn schipper tegen 4 uur aan boord en riep hem toe: “gooi los; wij gaan varen, of wil je niet varen? “.

Bijna op ’t zelfde ogenblik had hij hem aangegrepen, op de grond geworpen en aanhoudend geslagen tot dat hij door Lambertus Noorwegen, schippersknecht bij Hultst, was ontzet.

Behalve door Noorwegen is deze mishandeling ook gezien door schipper Feije Hoogeveen.

Bekl. ontkent steeds. Wel had hij zijn knecht bij de schouders gevat, wat deze hem zoo kwalijk nam, dat zij met hun beiden onderst boven waren gerold en hij, bekl., in ’t geheel geen tijd had gehad om te slaan. De getuigen, schippersknechten, willen hem als schipper gaarne iets toe.

Het O.M. vraagt evenwel zijne veroordeeling tot 6 weken gev.straf.

De verdediger, mr. H.J. Carstens Bz., noemt de verklaringen der getuigen een zeer bloemrijk verhaal, veel meer dan zulks het geval voor den commissaris van politie te Amsterdam. Hij vindt dit verhaal opgesmukt en onwaarschijnlijk daar geen der getuigen op de desbetreffende vragen kan verklaren of bekl. dronken was.

Bekl. was opgewonden en druk, daar hij een weddenschap met een anderen schipper had aangegaan. Het was reeds veel meer gebeurd, dat hij zijn knecht iets bestelde, wat deze niet gaarne opvolgde. In een opgewonden oogenblik nu had hij zijn knecht bij de schouder gevat, ten einde hem daardoor tot spoed aan de sporen; geenszins met het doel hem te mishandelen. Uit de stukken is niet gebleken, dat de mishandeling van ernstigen aard was, terwijl de verklaringen der getuigen niet aantoonen, dat hier boos opzet in het spel was. Zeer zeker is het middel, door bekl. gebezigd om den knecht tot zijn plicht te brengen, afkeurenswaard, doch hij acht de gevraagde straf te zwaar. Pleiter beveelt bekl. in de clementie der Rechtbank aan en vraagt zijne veroordeeling tot eene geldboete.

Uitspraak in deze zaak heden over 14 dagen.

Kinderen

I
Thomas Hoogeveen, geboren op vrijdag 26-10-1860 in Smilde, overleden op 91-jarige leeftijd op vrijdag 01-02-1952 in Smilde
Thomas wordt geboren om 15.00 uur op het adres Wijk B, 547, hij blijft ongehuwd

Smilde, geboorteakte, 27 oktober 1860, aktenr. 184
Kind: Thomas Hoogeveen, geboren te Smilde op 26-10-1860, zoon van Tije Hoogeveen, beroep: schipper; oud: 26 jaren, en Gepke Kok, beroep: zonder; oud: 21 jaren

Smilde, overlijdensakte, 2 februari 1952, aktenr. 5
Overledene: Thomas Hoogeveen, geboren te Smilde; beroep: zonder; overleden te Smilde op 01-02-1952; oud: 91 jaren, zoon van Fije Hoogeveen en Gepke Kok

II
Hilbertus Hoogeveen, geboren op zaterdag 07-02-1863 in Amsterdam, overleden op 80-jarige leeftijd op maandag 31-12-1943 in Smilde
Hij trouwt op vrijdag 13-05-1892 in Smilde met Annegien Wagt

III
Jantje Hoogeveen, geboren op zondag 05-11-1865 in Kloosterveen (Smilde), overleden op 8-jarige leeftijd op vrijdag 06-02-1874 in Kloosterveen (Smilde)
Jantje wordt geboren om 07.00 uur op het adres Wijk B, 121

Smilde, geboorteakte, 6 november 1865, aktenr. 185
Kind: Jantje Hoogeveen, geboren te Kloosterveen (Smilde) op 05-11-1865, dochter van Feije Hoogeveen, beroep: arbeider; oud: 30 jaren, en Gepke Kok, beroep: zonder

Smilde, overlijdensakte, 7 februari 1874, aktenr. 6
Overledene: Jantje Hoogeveen, geboren te Smilde op 05-11-1865; beroep: zonder; overleden te Kloosterveen (Smilde) op 06-02-1874; oud: 8 jaren, dochter van Feije Hoogeveen, beroep: schippersknecht, en Gepke Kok, beroep: zonder

IV
Riewert Hoogeveen, geboren op maandag 26-09-1870 in Smilde, overleden op 77-jarige leeftijd op dinsdag 22-08-1948 in Smilde
Hij trouwt op woensdag 06-10-1897 in Smilde met Willemke de Vos

Smilde, geboorteakte, 27 september 1870, aktenr. 136
Kind: Riewert Hoogeveen, geboren te Smilde op 26-09-1870, zoon van Feije Hoogeveen en Gepke Kok, beroep: zonder

V
Johannes Hoogeveen, geboren op dinsdag 25-08-1874 in Smilde, overleden op 6-jarige leeftijd op maandag 29-11-1880 in Kloosterveen (Smilde)
Johannes wordt geboren om 15.00 uur, de geboorteaangifte wordt gedaan door Durandus Henderikus Fledderus, geneesheer te Hijkersmilde

Smilde, geboorteakte, 25 augustus 1874, aktenr. 107
Kind: Johannes Hoogeveen, geboren te Smilde op 25-08-1874, zoon van Feije Hoogeveen, beroep: schipper, en Gepke Kok, beroep: zonder

Smilde, overlijdensakte, 30 november 1880, aktenr. 141
Overledene: Johannes Hoogeveen, geboren te Smilde op 25-08-1874; beroep: zonder; overleden te Kloosterveen (Smilde) op 29-11-1880, zoon van Feije Hoogeveen, beroep: schipper, en Gepke Kok, beroep: zonder

VI
Cornelis Johannes Hoogeveen, geboren op woensdag 25-12-1878 in Kloosterveen (Smilde), overleden op 47-jarige leeftijd op zondag 16-05-1926 in Smilde
Hij trouwt op vrijdag 04-08-1905 in Smilde met Geertje de Vries

Smilde, geboorteakte, 27 december 1878, aktenr. 164
Kind: Cornelis Johannes Hoogeveen, geboren te Kloosterveen (Smilde) op 25-12-1878, zoon van Feije Hoogeveen, beroep: schipper; oud: 44 jaren, en Gepke Kok, beroep: zonder
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Gastenboek - guestbook

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Contact
Akten Burgerlijke Stand
Prikbord
Links
Familiefoto's
Familiewapen
Generaties
Namenlijst  (Surnames)
Verspreiding
Koepelkerk
Bremer wordt Hoogeveen
Home
Boekje Hendrik Hoogeveen