De Drentse Hoofdvaart is tussen 1767 en 1780 gegraven als verbetering van de Smildervaart, en in 1780 wordt het kanaal doorgetrokken tot Assen. Het kanaal vormt de verbinding tussen het Meppeler Diep en Assen.  De Smildervaart was vanaf 1750 gegraven tussen Meppel en Dieverbrug, ter vervanging van het riviertje De Oude Vaart. Het laatste deel van de  Drentse Hoofdvaart, tussen de Grietmanswijk en de Kolk in Assen, komt in 1780 gereed.

In 1773 vragen ingezetenen en veeneigenaren van Hijkersmilde het Landschapsbestuur om een eigen kerk en predikant. De bewoners moeten op dat moment naar Beilen of Diever. Het duurt nog tot 1778 voor het Landschapsbestuur besluit "dat er voor die van Hykersmilde en 't Cloosterveen een kerk zal worden gebouwd en ten dienste van dezelve een ordinaris leeraar beroepen worden"
De opdracht voor de bouw wordt verleend aan architect Abraham Martinus Sorg, en bij de bouw zijn vier aannemers betrokken.
Op 5 juli 1780 wordt op het hoogst gelegen punt van Kloosterveen de eerste steen gelegd voor de achtkantige koepelkerk. Begin 1788 wordt de kerk opgeleverd, en op 17 februari 1788 volgt de inwijding. De hervormde gemeente Hijkersmilde - Kloosterveen is een feit, en vanaf dat moment kunnen de kinderen in deze hervormde kerk worden gedoopt. De broers Arent, Andries en Hendrik maken hiervan gebruik, en bij de doop van hun kinderen gaan zij in plaats van de familienaam "Bremer" de naam "Hoogeveen" gebruiken.
De Koepelkerk, gezien vanaf de Koningin Wilhelminalaan
Foto: april 2011
De Koepelkerk, gezien vanaf de  overzijde van de Drentse Hoofdvaart
Foto: april 2011
Interieur Koepelkerk
Koepelkerk Smilde

De reden dat de drie broers van Hoogeveen naar Kloosterveen vertrekken is vermoedelijk gelegen in het feit dat in Kloosterveen op dat moment veel werk is. De Drentse Hoofdvaart wordt gegraven om de uitgebreide onontgonnen venen in de marken Witten en Halen te ontsluiten en te exploiteren. Een goede afwatering is hiervoor nodig, net als bevaarbaar water om het veen af te voeren. Duizenden arbeiders uit andere gebieden vestigen zich hier, en hieronder bevinden zich waarschijnlijk ook ook Arent, Andries en Hendrik.
Hieronder is een kort overzicht van gebeurtenissen die in deze periode plaatsvinden, het schetst een beeld van de tijd waarin de broers leven

1750    Smildervaart gegraven tussen Meppel en Dieverbrug ter vervanging van het riviertje De Oude Vaart

1768    Start graven Drentse Hoofdvaart, duizenden kanaalgravers en veenarbeiders uit andere gebieden vestigen zich hier

1772    Drentse Hoofdvaart gereed thv huidige Kloosterveen (1772-1774)

1771    Ontstaan Hijkersmilde en Kloosterveen door turfgraverij, eerste huis wordt in maart gebouwd

1773    De eerstgeborene van Kloosterveen in 1773 is Paludana Halensis Everts, deze Latijnse voornamen betekenen 'Kind der Haler moerassen'

1774    Graven eerste deel van de Asserwijk en deel langs Oude Hoofdvaartsweg

1780    Op Kloosterveen zijn 100 huizen bewoond

1780    Start bouw Koepelkerk Smilde

1780    Drentse Hoofdvaart uitgegraven tot eindpunt in Assen (vanaf Grietmanswijk)

1788    Inwijding Koepelkerk Smilde op 17 februari 1788, begin Doop- Trouw en Begraafregisters. Voorheen doop kinderen in Beilen of Assen

1816    Start graven Norgervaart

1823    Ontstaan Bovensmilde
Tekening uit 1837 van de Koepelkerk in Smilde, gemaakt in verband met een voorstel tot het aanleggen van een bliksemafleider.

De tekening is afkomstig van de website: www.annodrenthe.nu

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Boekje Hendrik Hoogeveen
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Gastenboek - guestbook
Home
Bremer wordt Hoogeveen
Koepelkerk
Verspreiding
Namenlijst  (Surnames)
Generaties
Familiewapen
Familiefoto's
Links
Prikbord
Akten Burgerlijke Stand
Contact