De percelen grond zijn in ieder geval tot 13-04-1870 in eigendom gebleven van de familie Hoogeveen. Op 01-01-1870 overlijdt namelijk Jannes Jans Hoogeveen (gen.V, 1819 - 1870) en in april van dat jaar wordt zijn nalatenschap via de notaris geregeld. De nalatenschap bestaat uit de percelen 106, 210, 211 en 212, en er is een perceel bijgekomen: nummer 432, bestaande uit bouwland. Dit laatste perceel ligt ook binnen de sectie H.  De nalatenschap wordt in de "Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Jannes Hoogeveen te Smilde overleden" als volgt omschreven:

Verklaart:
--dat haren man Jannes Hoogeveen in leven arbeider op den eersten januarij achttienhonderd zeventig te Smilde alwaar hij het laatst gedomicilieerd geweest, ab intestato is overleden,
--dat uit het huwelijk van den overledene met de ondergetekende zijn geboren vijf kinderen allen in den hoofde genoemd en die dus ieder voor een vijfde gedeelte tot zijne nalatenschap geregtigd zijn;
--dat tot den gemeenschappelijken boedel van de ondergetekende en wijlen haren man behooren de volgende onroerende goederen en dus door hem voor de helft worden nagelaten te weten:

-Een huis en erf en bijliggend bouwland, staande te Smilde, kadastraal bekend in Sectie H, nommers 210, bouwland vier en zestig roeden, twintig ellen, 211 huis en erf vijftien roeden tien ellen, 212 bouwland drie en twintig roeden veertig ellen

-Een kamp land gelegen te Smilde kadastraal bekend in Sectie H, nommer 106, weiland drie en vijftig roeden

-Een kamp land gelegen te Smilde kadastraal bekend in Sectie H, nommer 432, bouwland negen en zestig roeden dertig ellen

Wat hierna met de percelen is gebeurd is nog niet door ons onderzocht, het is dan ook nog niet bekend of de familie Hoogeveen ze na 1870 in eigendom houdtAkten Burgerlijke Stand
(in bewerking)
Generatie IV


Jan Arents Hoogeveen, arbeider, geboren in Hijkersmilde, gedoopt op zondag 05-10-1777 in Beilen als zoon van Arent Bremer/Hoogeveen en Jantjen Peters, overleden op 77-jarige leeftijd op zondag 01-04-1855 in Smilde

Hij trouwt op 26-jarige leeftijd op zondag 20-05-1804 in Kloosterveen met Hendrikje Bruins, 26 jaar, geboren in Kloosterveen, gedoopt op zondag 05-04-1778 in Beilen als dochter van Bruin Haijes en Annegjen Jacobs, overleden op 56-jarige leeftijd op dinsdag
02-12-1834 in Smilde
Beilen, doopboek (1718-1780; DTB 12), 5 oktober 1777, pagina 144
Gedoopt: Jan, geboren te Hijkersmilde, zoon van Arent Jans en Jantjen Peters

Beilen, doopboek (1718-1780; DTB 12), 5 april 1778, pagina 147
Gedoopt: Hendrikjen, geboren te Kloosterveen, dochter van Bruin Haijes en Annegjen Jacobs

Kloosterveen, doop- en trouwboek (1788-1811; DTB 74), 20 mei 1804, pagina 55
Huwelijksdatum: 20-05-1804; Proclamatiedatum: 22-04-1804
Bruidegom: Jan Arents Hoogeveen, woonplaats: Hijkersmilde
Bruid: Hendrikje Bruins

Smilde, overlijdensakte, 3 december 1834, aktenr. 51
Overledene: Hendrikje Bruins, geboren te Smilde op 20-11-1778; beroep: zonder; overleden te Smilde op 02-12-1834, dochter van Bruin Haijes en Annigje NN
Gehuwd geweest met Jan Arends Hoogeveen, in leven

Smilde, overlijdensakte, 2 april 1855, aktenr. 31
Overledene: Jan Arents Hoogeveen, geboren te Smilde op 00-00-1777; beroep: zonder; overleden te Smilde op 01-04-1855; oud: 78 jaren, zoon van Arent Hoogeveen en Jantien Pieters
Gehuwd geweest met Hendrikje Bruins, overleden

Generaties
  1. Hendrik Jans (onb)
  2. J(oh)an Hendriks Bremer (1709)
  3. Arent Bremer/Hoogeveen (1746)
  4. Jan Arents Hoogeveen (1777)

Opmerkingen


Kinderen

I
Bruin Jans Hoogeveen, geboren op donderdag 11-04-1805 in Smilde, gedoopt op zondag 14-04-1805 in Kloosterveen, overleden op 62-jarige leeftijd op vrijdag 27-03-1868 in Ambt Hardenberg
Hij trouwt op vrijdag 05-02-1830 in Smilde met Hendrikje Lefferts de Jong

Kloosterveen, doop- en trouwboek (1788-1811; DTB 74), 14 april 1805, pagina 33
Gedoopt: Bruin, geboren op 11-04-1805, zoon van Jan Arents Hoogeveen en Hendrikje Bruins

II
Arend Jans Hoogeveen, geboren op maandag 17-08-1807 in Smilde, gedoopt op zondag 23-08-1807 in Kloosterveen, overleden op 81-jarige leeftijd op donderdag 11-04-1889 in Smilde
Hij trouwt op vrijdag 02-05-1834 in Smilde met Geessien Hendriks Eleveld

Kloosterveen, doop- en trouwboek (1788-1811; DTB 74), 23 augustus 1807, pagina 37
Gedoopt: Arent, geboren op 17-08-1807, zoon van Jan Arents Hoogeveen en Hendrikje Bruins

III
Annechien Jans Hoogeveen, geboren op vrijdag 06-04-1810 in Smilde, gedoopt op zondag 08-04-1810 in Kloosterveen, overleden op bijna 2-jarige leeftijd op zondag 05-04-1812 in Smilde

Kloosterveen, doop- en trouwboek (1788-1811; DTB 74), 8 april 1810, pagina 42
Gedoopt: Annegien, geboren op 06-04-1810, dochter van Jan Arents Hoogeveen en Hendrikien Bruins

Smilde, overlijdensakte, 5 april 1812, aktenr. 13
Overledene: Annechien Hogeveen, overleden te Smilde op 05-04-1812, dochter van NN NN en NN NN

IV
Annechien Hogeveen, geboren op zaterdag 24-10-1812 in Smilde, overleden op 73-jarige leeftijd op donderdag 29-04-1886 in Smilde
Zij trouwt op zondag 03-05-1835 in Smilde met Jacob Pieters Woltman

Smilde, geboorteakte, 24 oktober 1812, aktenr. 60
Kind: Annechien Hogeveen, geboren te Smilde op 23-10-1812, dochter van Jan Arends Hogeveen, beroep: arbeider, en Hendrikje Bruins

V
Pieter Jans Hogeveen, geboren op woensdag 08-11-1815 in Smilde, overleden op 79-jarige leeftijd op dinsdag 15-01-1895 in Smilde
Hij trouwt op maandag 29-08-1842 in Smilde met Trijntje Koerts de Vries

Smilde, geboorteakte, 9 november 1815, aktenr. 61
Kind: Pieter Hogeveen, geboren te Smilde op 08-11-1815, zoon van Jan Arends Hogeveen, beroep: arbeider; oud: 38 jaren, en Hendrikje Bruins, beroep: zonder

VI
Hendrik Hogeveen, geboren op donderdag 04-11-1819 in Smilde, overleden op 3-jarige leeftijd op woensdag 12-02-1823 in Smilde

Smilde, geboorteakte, 5 november 1819, aktenr. 78
Kind: Hendrik Hogeveen, geboren te Smilde op 04-11-1819, zoon van Jan Arends Hogeveen, beroep: arbeider; oud: 43 jaren, en Hendrikje Bruins, oud: 43 jaren

Smilde, overlijdensakte, 13 februari 1823, aktenr. 19
Overledene: Hendrik Jans Hogeveen, geboren te Smilde op 10-11-1819; beroep: zonder; overleden te Smilde op 12-02-1823, zoon van Jan Arends Hogeveen en Hendrikje Bruins

Hendrik vormt een tweeling met:

VII
Jannes Jans Hogeveen, geboren op donderdag 04-11-1819 in Smilde, overleden op 50-jarige leeftijd op zaterdag 01-01-1870 in Smilde
Hij trouwt op 07-08-1857 in Smilde met Bregtje Wold

Smilde, geboorteakte, 5 november 1819, aktenr. 77
Kind: Jannes Hogeveen, geboren te Smilde op 04-11-1819, zoon van Jan Arends Hogeveen, beroep: arbeider; oud: 43 jaren, en Hendrikje Bruins, oud: 43 jaren

Eigendommen Jan Arends Hoogeveen
Jan Arends Hoogeveen (gen IV, 1777 - 1855) is de oudste voorvader van wie we hebben kunnen vaststellen waar hij heeft gewoond. In het kadasterregister van 1811-1832 van Smilde staat Jan Arends vermeld als eigenaar van een perceel weiland, twee percelen bouwland en een perceel grond met hierop een huis en erf. Deze percelen liggen volgens het register in sectie H,  blad 01. Onderstaande kaart is een verzamelplan van het kadaster waarop de verschillende secties in Smilde staan aangegeven. Sectie H, blad 01, ligt ten westen van de Drentse Hoofdvaart, tegenover de Koepelkerk
Perceel H, blad 01, wordt begrensd door de Tramweg , de Evert Hendriksweg, de Mennenweg en de Kymmelswijk. De Mennenweg ligt op de grens van de provincies Drenthe en Friesland, en ongeveer door het midden van perceel H loopt tegenwoordig een weg met de naam 't Noorden. Rechts is de Drentse Hoofdvaart te zien met de lintbebouwing. De percelen 210, 211 en 212 liggen binnen het rode kader.
De nummers van de percelen die Jan Arends in eigendom heeft zijn 106 (weiland), 210 (bouwland), 211 (huis/erf) en 212 (bouwland) Deze percelen grond staan aangegeven op de kaart van sectie H, en ze liggen midden in het veld. De meeste woningen zijn te vinden langs de Drentse Hoofdvaart, maar Jan Arends heeft er kennelijk voor gekozen om alleen in het veld te gaan wonen. Naaste buren heeft hij dan ook niet. Onderstaande afbeelding is een vergroting van een deel van de kaart van sectie H, hierop is de woning van Jan Arends te zien. Bij de woning staat vermoedelijk een schuur. Het perceel weiland (106) ligt tegenover de woning, aan de andere kant van het water.
De laatste foto geeft de huidige situatie weer. De bebouwing is verdwenen, en de percelen zijn in het bouwland opgegaan
Op een luchtfoto, gemaakt door de Royal Air Force op 22-03-1945, is de woning nog te zien. De woning staat nog steeds afgezonderd, midden in het veld
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Gastenboek - guestbook

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Contact
Akten Burgerlijke Stand
Prikbord
Links
Familiefoto's
Familiewapen
Generaties
Namenlijst  (Surnames)
Verspreiding
Koepelkerk
Bremer wordt Hoogeveen
Home
Boekje Hendrik Hoogeveen