Familiewapen Geslacht Hoogeveen


In de Smildeger Neiskrant, een blad dat al meer dan 30 jaar gratis huis aan huis wordt bezorgd in Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde, Hoogersmilde en Witten, is een artikel gepubliceerd over een familiewapen van het geslacht Hoogeveen. Helaas is niet meer na te gaan hoe oud het artikel is. In een advertentie naast dit artikel staat een 4-cijferig telefoonnummer vermeld, dus vermoedelijk is het al enige tijd geleden geschreven.

De inhoud van het artikel luidt:

"Geslacht Hoogeveen.
Een omvangrijk geslacht, voortkomende uit een familie van turfwinners en -vervoerders, die zich omstreeks 1772 vanuit het Drentse Hoogeveen te Smilde vestigde en daar in de Napoleontische tijd de familienaam "Hoogeveen" aannam.
De kleuren van het schild (zilver en rood) zijn ontleend aan het gemeentewapen van Smilde, waarin zij water en veen symboliseren. Vanwege de overeenkomst met het knopkruid, ofwel Smilleger roet (Galinsoga parviflora), een wilde plant die te Smilde opdook en zich van daaruit verspreidde, zijn drie gestyleerde bloemhoofdjes van die plant opgenomen. De twee vervoermiddelen hebben weer rechtstreeks met turfwinning te maken (slagkrooi en binnenschip)

Inlichtingen over deze en andere families Hoogeveen worden gaarne ontvangen en desgewenst ook verstrekt door: A. Hoogeveen, Sophiaweg 37, 2042 PT Zandvoort, Tel.02507-XXXXX na 18 u"

Waarschijnlijk gaat het hier om Arend Hoogeveen, geboren op 27-09-1940 in Havelte als zoon van Albert Hoogeveen en Klaasje Bruins.

In de Zandvoortse Courant (8e jaargang, week 5) van 2 februari 2012 staat in de rubriek Burgelijke Stand vermeld dat in de week van
21 tot 27 januari 2012 is overleden: Arend Hoogeveen, oud 71 jaar.

Arend heeft over het wapen een briefwisseling gevoerd met Jannes Hoogeveen (1928-1992), en er werden familiegegevens uitgewisseld. Vermoedelijk heeft Jannes gereageerd op het artikel, en kwam hij op die manier in contact met Arend. Uit de briefwisseling is op te maken dat Arend het familiewapen waarschijnlijk zelf heeft ontworpen. We hebben nog gezocht of het ergens is geregistreerd, maar het is helaas nergens terug te vinden.Informatie en familiewapen in kleur ontvangen van Henk Hoogeveen uit Coevorden:

Omschrijving van de symbolen in ons wapen:

1. Twee veldleeuweriken (slaan alarm bij onraad)
2. Het scheepje vervoerde turf naar A'dam en bracht stadscompost voor de dalgrond terug
3. Zes gouden bloempjes van het smildegerroet (verspreiding over de wereld)
4. De gouden slagkrooi (voor vervoer van turf naar schip en wal)
5. Gestoeld op de gouden turfjes (waarmee de kost werd verdiend)
6. Wapenspreuk "QUI VIVRA VERRA" de tijd zal het leren


In het eenvoudige wapen staan drie elementen afgebeeld: 3 bloemknopjes van het Kale knopkruid, in de volksmond ook wel Smildeger roet genoemd. Na het afgraven van het turf in Kloosterveen (Smilde) bleven de onvruchtbare zandgronden over, en men zocht naar manieren om deze gronden geschikt te maken voor de landbouw. Kunstmest bestond nog niet, en dierlijk mest was nog onvoldoende voorhanden. Het verhaal gaat dat zaden van het Kale knopkruid in mest hebben gezeten, en dat de zaden op die manier verspreid werden over het land. Het plantje werd zo'n succes dat men er niet meer van af kwam.
Onderstaand artikel gaat over dit plantje.

"De naam smildinger roet of smildiger roet komt neer op "onkruid uit Smilde" en die naam is in zoverre wel toepasselijk dat het knopkruid zich vanuit Smilde verbreid zou hebben (al zal dat niet inhouden dat hl Drente zijn knopkruid oorspronkelijk aan exemplaren uit Smilde te danken heeft). De namen Jonkersbroggeroet stamt ook ook uit Smilde en betekent "onkruid bij Jonkers' brug"; misschien was dat een plaats waar het onkruid zich het eerst overvloedig vertoonde. Hierover vonden we een mooie anekdote in een artikel van Jan Tuttel. Hij gaf een lezing in Hijkersmilde:
"Ik mus op nen lezing in Hijkersmilde van de zaal zeggen /../ dat het Nijsmildiger Roet was, want dat rtgood was veur 't eerst vunnen op nen akker achter den hervormde kark daorzoot en nich op de Olde Smilde. Daorum he'j ok de noordelijker bienaom Jonkersbrugroet. Ng secuurder."
Blijkbaar zat het de Smildigers wel hoog, want van een informant, opgegroeid in Kloosterveen, kregen we de naam Eekholtswiekerroet. Op een kaart van Smilde staat de naam Eekhoutswijk nog steeds vermeld.
Smildinger roet kan zich in de tuin (en elders) sterk uitbreiden en vormt dus een lastig onkruid. De Drenthen geven de inwoners van naburige dorpen vaak minder vleiende bijnamen en zodoende is het geen wonder dat de inwoners van Smilde wel Smildiger roet worden genoemd"
(Bron: https://sites.google.com/site/plantennaomen/composietenfamilie)

Smildeger roet (Galinsoga Parviflora)
De twee andere elementen die in het wapen voorkomen zijn de slagkrooi, een kruiwagen die bij de turfwinning werd gebruikt om de turven te vervoeren, en het binnenschip.
Het binnenschip betreft de praam, een platbodem die werd gebruikt om de turf uit de veengebieden af te voeren. Vanuit Smilde werd de turf via Meppel naar Zwartsluis vervoerd, waar de handel plaatsvond. Via Zwartsluis werd de turf verder vervoerd, o.a. naar Amsterdam.
Verscheidene familieleden Hoogeveen werden schipper, en zij voeren naar verschillende plaatsen in het land. Op die manier verspreidde de familie zich ook, want in enkele  gevallen vestigde men zich in deze plaatsen.
Veenarbeider, met op de achtergrond een "slagkrooi"
Van twee familieleden Hoogeveen is via hypotheekakten bekend dat zij in het bezit waren van een overdekte praam:

Jannes Hoogeveen (1819-1870) bezit in 1867 een overdekte praam met de naam "De Jonge Bregt" groot 54 ton (vernoemd naar zijn vrouw Bregtje Wold)

Kornelis Hoogeveen (1817-1886) bezit in 1881 ook een overdekte praam met de naam "De vrouw Rensien" groot 84 ton, met zeilen en treil (vernoemd naar zijn 2e vrouw Rensien Edens)


Drentse praam, gebouwd in Smilde, wordt geladen met turf
Gastenboek - guestbook
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Contact
Akten Burgerlijke Stand
Prikbord
Links
Familiefoto's
Familiewapen
Generaties
Namenlijst  (Surnames)
Verspreiding
Koepelkerk
Bremer wordt Hoogeveen
Home
Boekje Hendrik Hoogeveen