Bremer wordt Hoogeveen

De eerste keer dat de familienaam Bremer in onze stamboom opduikt is in 1735.  In dat jaar trouwt Johan Hendrik Bremer, jongeman van
Echten, in Assen met Anna Maria Barmtlo (gen.II) Hij blijft na zijn huwelijk de naam Bremer gebruiken. De familienaam Bremer betreft een
zogenaamde Herkomstnaam of Toponiem. Volgens de Nederlandse Familienamenbank (Meertens Instituut) duidt de naam Bremer op
herkomst uit de Duitse havenstad Bremen

Duitse arbeiders zijn geen onbekend verschijnsel in de veengebieden van o.a. Groningen, Drenthe en noordoost Overijssel. Het gaat om
seizoenarbeiders uit voornamelijk Westfalen en het Graafschap Lingen die in de zeventiende tot en met de negentiende eeuw lopend uit
Duitsland naar Nederland komen om hier o.a. in het veen te werken. Deze seizoenarbeiders worden hannekemaaiers of kiepkerels genoemd.
Na het seizoen keren ze terug naar hun woonplaatsen in Duitsland. Mogelijk is een van onze voorouders, afkomstig uit Duitsland, in Nederland blijven "hangen" ?

Hendrik Jan (gen.II) wordt vader van elf kinderen, waarvan er vier jong overlijden. Twee dochters en vijf zoons blijven over. De drie
kinderen die net als hun vader in Hoogeveen blijven wonen houden de familienaam Bremer (Anna, Johannes en Berend) De zoons Arent,
Andries en Hendrik vertrekken van Hoogeveen naar Kloosterveen, zij gaan hier de familienaam Hoogeveen voeren

Arent vertrekt tussen 1770 en 1772 van Hoogeveen naar Hijkersmilde. In 1788 wordt door hem voor het eerst de familienaam Hoogeveen
gevoerd, dit is vanaf het moment dat zijn kinderen in de net ingewijde koepelkerk in Kloosterveen worden gedoopt. De inwoners van
Kloosterveen laten voor die tijd hun kinderen in Beilen en Assen dopen. In Assen heet hij drie jaar eerder, in 1785, nog Bremer in de doopakte van een van zijn kinderen

Andries vertrekt tussen 1772 en 1775 van Hoogeveen naar Beilen. Mogelijk is zijn woonplaats ook Hijkersmilde of Kloosterveen, dit wordt
helaas niet genoemd. In 1777 wordt door hem voor het eerst de familienaam Hoogeveen gebruikt bij zijn huwelijk in Beilen. Hij noemt zich
hierna echter weer Bremer. Vanaf 1789 gebruikt hij weer de naam Hoogeveen, dit is vanaf het moment dat zijn kinderen in Kloosterveen
worden gedoopt in plaats van Beilen

Hendrik tenslotte wijzigt ook de familienaam Bremer in Hoogeveen. Hij vertrekt tussen 1753 en 1778 van Hoogeveen naar
Kloosterveen/Hijkersmilde. In 1789 wordt door hem voor het eerst de familienaam Hoogeveen gevoerd, vanaf het moment dat zijn kinderen in Kloosterveen worden gedoopt in plaats van Beilen

De familienaam Hoogeveen betreft, net als Bremer, een Herkomstnaam. De broers willen kennelijk aangeven dat zij uit Hoogeveen afkomstig zijn

Alle personen in deze stamboom die de familienaam Hoogeveen voeren zijn afstammelingen van een van deze drie broers. Door op de
verschillende pagina's bij generatie III te kijken kun je zien van welke van de broers het betreffende familielid een afstammeling is: van Arent, Andries of Hendrik

Hieronder is in een overzicht vermeld hoe vader J(oh)an Hendriks en zijn kinderen zich noemen in de verschillende aktes:
1709
1735
1735        
1737
1740        
1742
1744
1746
1748
1749
1751
1753
1756
1762

Kinderen

1735
1762
1766
1768

1742
1772
1774
1774
1776
1779
1782
1784
1784
1787
1791
1794
1804
1824
1831

1746
1767
1770
1772
1775
1777
1780
1782
1785
1788
1792
1824

1748
1769
1769
1772
1775
1777
1778
1780
1783
1789
1790        
1792
1794        
1795
1796        
1799
1800
1802
1805

1751
1774
1774
1774
1777
1780
1783
1784
1785
1788
1791
1794
1804
1828

1753
1778
1778
1780
1785
1787
1789
1791
1794
1797
1800
1826

1756
1777
1778
1780
1782
1785
1796
1807
1841

doop in Ruinen
huwelijk in Assen, woonplaats Echten
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
overlijden in Hoogeveendoop in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen

doop in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
Haardstedenregister
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
Haardstedenregister
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
Haardstedenregister
Haardstedenregister
overlijden in Hoogeveen
overlijden partner in Hoogeveen

doop in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
huwelijk in Beilen, wp Hijkersmilde
doop kind in Beilen, wp Hijkersmilde
doop kind in Beilen, wp Hijkersmilde
doop kind in Beilen, wp Hijkersmilde
doop kind in Assen, wp Kloosterveen
doop kind in Assen, wp Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
overlijden in Smilde

doop in Hoogeveen
huwelijk in Meppel
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Beilen
huwelijk in Beilen (eerste keer dat de naam Hoogeveen wordt gebruikt!)
doop kind in Beilen
doop kind in Beilen
doop kind in Beilen
huwelijk in Kloosterveen, wp Hoogeveen
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen

doop in Hoogeveen
huwelijk in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
Haardstedenregister
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
Haardstedenregister
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
doop kind in Hoogeveen
Haardstedenregister
Haardstedenregister
overlijden  in Hoogeveen

doop in Hoogeveen
huwelijk in Beilen, wp Kloosterveen
doop kind in Beilen, wp Hijkersmilde
doop kind in Beilen, wp Hijkersmilde
doop kind in Beilen, wp Hijkersmilde
doop kind in Beilen, wp Hijkersmilde
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
doop kind in Kloosterveen
overlijden in Smilde

doop in Hoogeveen
huwelijk in Beilen, wp Kloosterveen
doop kind in Beilen, wp Kloosterveen
doop kind in Beilen, wp Smilde
doop kind in Beilen, wp Hijkersmilde
doop kind in Beilen, wp Kloosterveen
kind in Kloosterveen
huwelijk in Kloosterveen
overlijden in Smilde


Jan Hendriks
Johan Hendrik Bremer
Jan H Bremer        
Jan H Bremer
Jan H Bremer        
Jan Hendriks Bremer
Jan Hendriks Bremer
Jan Hendriks Bremer
Jan Hendriks Bremer
Jan Hendriks Bremer
Jan Hendriks Bremer
Jan Hendr. Bremer        
Jan Hendr. Bremer
J.H. BremerAnna Doretea
Anna Dorothea Bremers
Anna Dorothea Bremer
Anna Dorothea Bremer

Johannis Barmetlo
Johannis Bremer
Johannis Bremer
Jannes Bremer
Johannis Bremer
Johannis Bremer
Johannis Bremer
Johannis Bremer
Jannes Bremer
Johannes Bremer
Johannes Bremer
Jannes de Breemer
Johannes Bremer
Johannes Barmentlo Bremer
Johannes Barmentlo Bremer

Arent
Arent Jans
Arent Bremer
Arend Hendriks
Arent Hendriks
Arent Jans
Aarent Jans
Arend Jans Bremer
Arend Bremer
Arend Hogeveen
Arent Jans Hogeveen
Arend Hoogeveen

Andries
Andries Bremer
Andries Bremer
Andries Bremer
Andries Breemer
Andries Hogeveen
Andries Breemer
Andries Jans
Andries Hindriks
Andries Hogeveen
Andries Hoogeveen        
Andries Jans Hoogeveen
Andries Hoogeveen        
Andries Jans Hoogeveen
Andries Hoogeveen        
Andries Jans Hoogeveen
Andries Jans Hoogeveen
Andries Jans Hoogeveen
Andries Jans Hoogeveen

Berent Breijder
Berend Bremer
Berent Jans Bremer
Berend Bremer
Berent Bremer
Berent Bremer
Berent Bremer
Berent Bremer
Berent Bremer
Berent Bremer
Berend Bremer
Berent Breemer
Berent Bremer
Berend Bremer

Hendrik Jan
Hendrik Jans Breemer
Hendrik Jans
Hendrik Jans
Hendrik Jans
Hendrik Jans
Hendrik Jans Hogeveen
Hendrik Jans Hoogeveen
Hendrik Jans Hoogeveen
Hendrik Jans Hoogeveen
Hendrik Jans Hoogeveen
Hendrik Hoogeveen

Maria
Marijchjen Bremers
Maria Jans
Maria Jans
Maria Jans
Maria Jans
Maria Jans Breemen
Maria Jans Bremer
Maria Jans Bremer

Jan/Johan Hendriks Bremer (1709 - 1762)

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Boekje Hendrik Hoogeveen
Gastenboek - guestbook
Home
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Bremer wordt Hoogeveen
Koepelkerk
Verspreiding
Namenlijst  (Surnames)
Generaties
Familiewapen
Familiefoto's
Links
Prikbord
Akten Burgerlijke Stand
Contact