Naast deze akten staan in de mapjes soms ook kopieŽn van de formulieren die voorafgaand aan het huwelijk moesten worden ingeleverd, de Huwelijkse Bijlagen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld:Voorbeeld geboorteakte
Voorbeeld huwelijksakte
Voorbeeld overlijdensakte
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Akten Burgerlijke Stand

Aan verschillende gezinsbladen is een mapje toegevoegd met de titel Akten Burgerlijke Stand. In circa 1811 werd in Nederland tijdens de Franse overheersing de Burgerlijke Stand ingevoerd, een soort bevolkingsboekhouding. Voor die tijd hield de kerk een beperkte bevolkingsregistratie bij door middel van de doop, trouw en begraafboeken (DTB)
In de mapjes staan kopieŽn van akten van de burgerlijke stand over de volgende periodes:


In de geboorteakte is de volgende informatie te vinden:
In de huwelijksakte is de volgende informatie te vinden:
          en dat zij hun toestemming tot het huwelijk gaven
          en relatie tot de bruidegom of bruid
          de ambtenaar van de burgerlijke stand
In de overlijdensakte is de volgende informatie te vinden:

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Contact
Akten Burgerlijke Stand
Prikbord
Links
Familiefoto's
Familiewapen
Generaties
Namenlijst  (Surnames)
Verspreiding
Koepelkerk
Bremer wordt Hoogeveen
Home
Boekje Hendrik Hoogeveen
Gastenboek - guestbook